หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » บริการตรวจสอบอาคาร

บริษัทตรวจสอบอาคาร - โปร อินสเปคเตอร์

​​บริษัทตรวจสอบอาคาร - โปร อินสเปคเตอร์

รายละเอียดสินค้า

บริการตรวจสอบอาคาร 

  • ตรวจสอบอาคารชุด คอนโดมิเนียม
  • ตรวจสอบอาคารโรงแรม-เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่ออาคาร
  • ตรวจสอบอาคารสูงสำหรับเช่าสำนักงาน
  • ตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่
  • ตรวจสอบอาคารสูง อาคารเรียนมหาวิทยาลัย
  • ตรวจสอบสถานบริการ อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการพร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคารข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

ข้อมูลติดต่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รับตรวจสอบอาคารโรงงาน
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบอาคารโรงงาน

โปร อินสเปคเตอร์

รับตรวจสอบอาคารโรงงาน ตรวจสอบอาคารโรงงาน รับตรวจสอบโรงงานอุตสาหารกรรมครบวงจร ตรวจสอบอาคารโรงงาน การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคารและตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 32 ทวิ เพื่อยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ร.1 โดยผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกร-ภาคีวิศวกร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบครบ มีมาตรฐานการตรวจสอบทุกขั้นตอน ปฎิบัติหน้าที่ละเอียดครบถ้วนตามแผนงาน ให้บริการตรวจสอบอาคารในราคายุติธรรม โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

ตรวจสอบพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

ตรวจสอบพลังงาน บริษัทผู้รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานประจำปี ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบ การขอใบอนุญาตโดยระดับภาคีวิศวกร ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต น.0023/58 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 ให้คำแนะนำการใช้พลังงานทางเลือก การจัดการพลังงานเชิงเทคนิค การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และะการลดค่าใช้จ่ายการสูญเสียด้านพลังงาน จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร

โปร อินสเปคเตอร์

รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร บริการรับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน บริการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ PM Fire alarm system ทั้งระบบสำหรับอาคารและโรงงาน ตรวจสอบและทดสอบพร้อมบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบและทำความสะอาดโมดูลระบุตำแหน่ง ตรวจสอบการทำงานตู้กราฟิค Graphic annunciator ตรวจสวิตช์-ดวงไฟ-สายไฟ ตรวจวิเคราะห์ปัญหากรณีระบบขัดข้องและซ่อมแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา ทดสอบปฎิกิริยาความไวในการทำงานของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ Initiating devices ทดสอบความไวของ อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke detector testing ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat detector testing ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ Flame detector testing อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส Gas detector testing โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

บริษัทผู้รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทผู้รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

บริษัทผู้รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน บริการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานประจำปี การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ของโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานโดยตรง โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

ตรวจสอบอาคารสูง
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคารสูง

โปร อินสเปคเตอร์

ตรวจสอบอาคารสูง รับตรวจสอบอาคารสูง ตรวจสอบอาคารชุด คอนโดมิเนียม ตรวจสอบอาคารโรงแรม-เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่ออาคาร ตรวจสอบอาคารสูงสำหรับเช่าสำนักงาน ตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตรวจสอบอาคารสูง อาคารเรียนมหาวิทยาลัย ตรวจสอบสถานบริการ อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานประจำปี ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบ การขอใบอนุญาตโดยระดับภาคีวิศวกร ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต น.0023/58 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

บริษัทผู้รับตรวจสอบการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทผู้รับตรวจสอบการจัดการพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

บริษัทผู้รับตรวจสอบการจัดการพลังงาน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit and Certification) หรือทีเรียกสั้น ๆ ว่าการตรวจสอบพลังงาน (Energy Audit) ซึ่ง บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

ตรวจสอบระบบทางหนีไฟ
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบระบบทางหนีไฟ

โปร อินสเปคเตอร์

ตรวจสอบระบบทางหนีไฟ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ ป้ายทางหนีไฟ ตามกฎหมาย ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล บริการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system) ตรวจเช็คระบบไฟอลาม โดยทีมวิศวกรมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมออกรายงานการตรวจรับรองและข้อเสนอแนะปรับปรุงให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

รับตรวจสอบอาคาร
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบอาคาร

โปร อินสเปคเตอร์

รับตรวจสอบอาคาร บริษัทรับตรวจสอบอาคารสูง-อาคารใหญ่  ตรวจสอบอาคารชุด คอนโดมิเนียม ตรวจสอบอาคารโรงแรม-เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่ออาคาร ตรวจสอบอาคารสูงสำหรับเช่าสำนักงาน ตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตรวจสอบอาคารสูง อาคารเรียนมหาวิทยาลัย ตรวจสอบสถานบริการ อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

รับตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โปร อินสเปคเตอร์

รับตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ตรวจระบบไฟอลาม Firealarm ประจำปีพร้อมออกรายงานรับรองโดยวิศวกร ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งระบบ บำรุงรักษา PM ทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุ   โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

บริษัทรับตรวจสอบและรับรองระบบลิฟต์ประจำปี
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทรับตรวจสอบและรับรองระบบลิฟต์ประจำปี

โปร อินสเปคเตอร์

บริษัทรับตรวจสอบและรับรองระบบลิฟต์ประจำปี บริการรับตรวจสอบลิฟต์ ทดสอบการรับน้ำหนักของลิฟต์ Test load ทั้งลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่ง ทดสอบชิ้นส่วนส่วนประกอบลิฟต์และทดอุปกรณ์ควบคุมของลิฟต์ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ปจ. 1 พร้อมออกใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงานประตูลิฟต์ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้าทุกจุดของลิฟต์ ตรวจสอบสวิตช์ ทดสอบปุ่มกดลิฟต์ทั้งหน้าลิฟต์และภายในลิฟต์ ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ลิฟต์ เฟืองขับ สายสลิงลิฟต์ ตรวจสอบสภาพของผ้าเบรกลิฟต์ ปรับระยะเบรคลิฟต์ให้เหมาะสม ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าลิฟต์ ตรวจขันน๊อต ขันสกรูทุกตัวใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ทันทีเมื่อตรวจพบจุดที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด   โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า

โปร อินสเปคเตอร์

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บริการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร บริการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงาน จัดทำรายงานและเสนอแนะเพื่อแก้ไขกรณีตรวจพบปัญหา ออกรายงานกรมสวัสดิการ / ออกรายงานกรมโรงงาน โดยสามัญวิศวกร ใบอนุญาตนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เลขที่ใบอนุญาต 0302-03-2565-0028 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า ตรวจสอบจุดใช้ไฟด้วย Thermoscan โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

บริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบอาคาร

บริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

โปร อินสเปคเตอร์

บริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี PM หม้อแปลงไฟฟ้า-ทำความสะอาด-เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง PM ตู้ MDB, PM ตู้ย่อย DB วัดค่าความเป็นฉนวนของบัสบาร์เมน วัดค่าความต้านทานของสายดิน ตรวจวัดหาความร้อนสะสมตามจุดเชื่อมต่อ ทดสอบแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB function Test PM ระบบสายล่อฟ้า ให้บริการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี PMระบบไฟฟ้า ริงเมน RMU, MDB DB ตู้ไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบการทำงาน ACB โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

รับรองการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

รับรองการจัดการพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

รับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานประจำปี ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบ การขอใบอนุญาตโดยระดับภาคีวิศวกร ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต น.0023/58 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 ให้คำแนะนำการใช้พลังงานทางเลือก การจัดการพลังงานเชิงเทคนิค การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และะการลดค่าใช้จ่ายการสูญเสียด้านพลังงาน จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

บริษัท ตรวจสอบพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

บริษัท ตรวจสอบพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

บริษัท ตรวจสอบพลังงาน การตรวจสอบและรับรองตลอดจนการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน หรือEnergy Management Audit เป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อยืนยันว่าองค์กรที่ถูกตรวจประเมิน (Audit)มีการจัดการและการปฏิบัติด้านพลังงานที่เหมาะสม เพียงพอที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ อีกทั้งหากนำการตรวจประเมินที่เป็นระบบมาใช้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Performance)ด้านพลังงานขององค์กรโดยชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การขยายผลและการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552กำหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)และการตรวจสอบรับรอง (Certification Audit) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม เริ่มดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งตามขนาดของอาคารและโรงงานควบคุม ดังนี้ 1.โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 3,000 kWหรือ 3,530 kVAหรือใช้พลังงานรวม 60 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี59เป็นต้นไป โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

บริการตรวจสอบอาคารประจำปี
ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคารประจำปี

โปร อินสเปคเตอร์

บริการตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารสูง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคารและตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 32 ทวิ เพื่อยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ร.1 โดยผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกร-ภาคีวิศวกร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบครบ มีมาตรฐานการตรวจสอบทุกขั้นตอน ตรวจสอบอาคารชุด คอนโดมิเนียม ตรวจสอบอาคารโรงแรม-เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่ออาคาร ตรวจสอบอาคารสูงสำหรับเช่าสำนักงาน ตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตรวจสอบอาคารสูง อาคารเรียนมหาวิทยาลัย ตรวจสอบสถานบริการ อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย

ตรวจสอบพลังงาน
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบพลังงาน

โปร อินสเปคเตอร์

ตรวจสอบพลังงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Energy Management System Auditors) การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม เพื่อประกอบการจัดส่งรายงานระบบการจัดการพลังงานประจำปี ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล คณะผู้ตรวจฯ ประกอบด้วย วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล โปร อินสเปคเตอร์ ทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารและโรงงาน เพื่อทำรายงานและ ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของไทย และโรงงานชั้นนำของไทย